ZAKAD PROJEKTOWANIA MATERIAW

język angielskiHome
aktualności badania przemysł edukacja szukaj kontakt mapa serwisu 

Działalność Badawcza

Działalność badawcza pracowników Zakładu koncentruje się wokół zagadnień związanych ze związkami między mikrostrukturą a właściwościami materiałów.

Poniżej przedstawiono tematykę badawczą wybranych pracowników Zakładu, a na kolejnych stronach omówiono szerzej:
Aktualnie realizowane i zakończone projekty badawcze
Grupy badawcze funkcjonujące w Zakładzie
Współpracę
Publikacje Pracowników Zakładu
Nasze zaplecze techniczne - urządzenia
Dostępne oprogramowanie
Stosowane techniki badawcze

ZPM posiada wysokiej klasy aparaturę badawczą, będącą wyposażeniem laboratoriów i wykorzystywaną zarówno w pracach naukowych jak i dydaktycznych.

Specyficzną grupę wyposażenia stanowią urządzenia przenośne. Urządzenia te poza funkcjami dydaktycznymi stanowią niezbędne narzędzie podczas prac (ekspertyz) na instalacjach przemysłowych. Do grupy tej należą m.in.: system do emisji akustycznej, mikroskop przenośny, spektrometr przenośny, defektoskop ultradźwiękowy.

Tematyka badawcza pracowników Zakładu

Prof. dr hab. Krzysztof J. Kurzydłowski: Ilościowa analiza obrazu, degradacja materiałów, materiały nanokrystaliczne, materiały spiekane.

Prof. dr hab. Jarosław Mizera: Opis odkształcenia plastycznego stopów na osnowie Al, duże odkształcenie plastyczne (nadplastyczne, walcowanie, wyciskanie etc.), anizotropia własności mechanicznych, niestabilność i niejednorodność odkształcenia (np. efekt Portevin Le Chatelier), gradient tekstury, tekstura lokalna, mechanizmy tworzenia się poszczególnych składowych tekstury, tekstura krystaliczna i morfologiczna.

Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska: Stopy aluminium, odkształcenie plastyczne, lokalizacja odkształcenia plastycznego.

Dr hab. Zbigniew Pakieła: Badania wytrzymałości materiałów. Odkształcenie plastyczne i pękanie materiałów. Odporność zmęczeniowa. Zmęczenie cieplne - współpraca z przemysłem. Niejednorodność odkształcenia. Stopy na osnowie faz międzymetalicznych. Materiały spiekane, Nanomateriały metaliczne.

Dr hab. Krzysztof Rożniatowski: Analiza jednorodności struktury materiału w oparciu o metody stereologii i mikroskopii ilościowej. Wpływ struktury i topografii warstwy wierzchniej materiału na właściwości trybologiczne oraz zjawisko odkształcenia plastycznego. Analiza związków pomiędzy strukturą materiałów ceramicznych a odpornością na kruche pękanie.

Dr Janusz Bucki: Komputerowa analiza obrazu - zagadnienia powtarzalności i statystycznej reprezentatywności wyników, wykorzystanie wyników metalografii ilościowej (2-D) do oceny parametrów stereologicznych (3-D), opis ilościowy mikrostruktury spiekanych materiałów metalicznych z gradientem porowatości, charakterystyka proszków i mieszanin używanych do wytwarzania materiałów spiekanych o niskiej i kontrolowanej porowatości, ilościowa charakterystyka zmian mikrostruktury w stopach z pamięcią kształtu w kontekście rozwoju uszkodzeń i zniszczenia zmęczeniowego materiału.

Dr Halina Garbacz: Stopy na osnowie faz międzymetalicznych: mikrostruktura i właściwości, żaroodporność, kinetyka utleniania, żarowytrzymałość, odkształcenie plastyczne.

© Zakład Projektowania Materiałów

home :: aktualności :: badania :: przemysł :: edukacja :: szukaj :: kontakt :: mapa serwisu