MATERIALS DESIGN DIVISION
polishHome
news research industry education search contact site map 

:: Our Attainments ::

:: News ::

:: Conferences
:: Publications

:: Login ::

Login:

Password:

Our Publications

Search: in sort by

 1  2  3  4  5  » 

T.Bolek, R.Sitek, J.Sienkiewicz, R.Dobosz, J.Mizera, A.Kobayashi, K.J.Kurzydlowski

Simulation of the influence of the interface roughness on the residual stresses induced in (ZrO2+Y2O3)+NiAl-type composite coatings deposited on Inconel 713C

Vacuum 136 (2017) 221-228

A.Dobkowska, R.Sitek, K.Zaba, J.Mizera

The role of thermal imaging camera in the identification of defects of multilayer ceramic molds

Plasma Apllication and Hybrid Functionally Materials 26 (2017) 79-80

R.Sitek, M.K.Koralnik, J.Mizera

Thermo-visual camera used for the evaluation of the drying time in the production of casting dies

Plasma Apllication and Hybrid Functionally Materials 26 (2017) 45-46

M.K.Koralnik, P.Wi¶niewski, D.Moszczyńska, R.Sitek, J.Mizera

Ocena czasu suszenia pierwszej warstwy ceramicznej formy odlewniczej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Szkło i Ceramika 1 (2017) 6-10

B.Wysocki, P.Maj, R.Sitek, J.Buhagiar, KJ.Kurzydłowski, W.¦więszkowski

Laser and Electron Beam Additive Manufacturing Methods of Fabricating Titanium Bone Implants

Appl. Sci. 2017, 7, 657

J.Rebis, J.Frydrych, J.Skibinski, K.Rozniatowski

Cheap nano-clay additive as a lubricating enhancer

Journal of Power Technologies; Vol 97, No 2 (2017), p: 103--109

J.SKIBINSKI, J.REBIS, L.KACZMAREK, T.WEJRZANOWSKI, T.PLOCINSKI, K.ROZNIATOWSKI

Phase imaging quality improvement by modification of AFM probes’ cantilever

16 August 2017

A.Bala, J.Rębi¶, Ł.Górski

Phosphorothioated Oligonucleotides as Receptor Layers in Electrochemical Detection of Uranyl Cation

Journal of The Electrochemical Society, 164 (9) B470-B475 (2017)

J.Skibiński, J.Rębi¶, L.Kaczmarek, T.Wejrzanowski, T.Płociński, K.Rożniatowski

Phase imaging quality improvement by modification of AFM probes’ cantilever

Journal of Microscopy; DOI: 10.1111/jmi.12613; August 2017

P.WI¦NIEWSKI, R.SITEK, M.K.KORALNIK, W.L.SPYCHALSKI, D.MOSZCZYŃSKA, J.MIZERA

Badania procesu studzenia próbek ceramicznych form odlewniczych z zastosowaniem kamery termowizyjnej

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 69, 2, (2017), 146-153

A.Dobkowska, R.Sitek, P.Wisniewski, MK.Koralnik, J.Mizera

Microstructure characterization of ceramic shell molds

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 5-8

M.Szustecki, L.Zrodowski, R.Sitek, R.Cygan, Z.Pakiela, J.Mizera

Microstructure and properties of IN 718 nickel-based superalloy manufactured by means of selective laser melting method

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 9-12

P.Wawulska-Marek, R.Sitek, A.Gil, M.Ksi±żek, KJ.Kurzydłowski

Influence of addition of guar gum on basic properties of reclaim wax

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 19-22

R.Sitek, P.Wisniewski, J.Mizera

Influence of duplex surface treatment on high-cycle fatigue resistance of IN 713C nickel superalloy

Proceedings of ISAPS\'17, Advances in Applied Plasma Science 11 (2017) 51

A.Dobkowska, E.Ura-Bińczyk, M.Chlewicka, A.Towarek, M.Koralnik, M.Nowak, R.Sitek, A.Kobayashi, J.Mizera

Comparison of Corrosion Resistance of Glass Fiber Reinforced Composites and Steels Applicable for Extraction Pipes

Frontier of Applied Plasma Technology 10 (2017) 35-40

K.Czelej, K.Cwieka, T.Wejrzanowski, P.Spiewak, K.J.Kurzydlowski

Decomposition of activated CO2 species on Ni(110): Role of surface diffusion in the reaction mechanism

Catalysis Communications, DOI:10.1016/j.catcom.2015.10.034

M.J.Kruszewski, R.Zybała, Ł.Ciupiński, M.Chmielewski, B.Adamczyk-Cie¶lak, A.Michalski, M.Rajska, K.J.Kurzydłowski,

Microstructure and Thermoelectric Properties of Bulk Cobalt Antimonide (CoSb3) Skutterudites Obtained by Pulse Plasma Sintering

Journal of Electronic Materials Volume 45, Issue 3(2016) pp 1369-1376

E.Ciecierska, M.Jurczyk-Kowalska, P.Bazarnik, M.Gloc, M.Kulesza, M.Kowalski, S.Krauze, M.Lewandowska

Flammability, mechanical properties and structure of rigid polyurethane foams with different types of carbon reinforcing materials

Composite Structures, 140, 67-76

KamilCzelej, KarolCwieka, KrzysztofJanKurzydlowski

CO2 stability on the Ni low-index surfaces: van der Waals corrected DFT analysis

2016

R.Sitek, P.Kwa¶niak, M.Sopicka-Lizer, J.Borysiuk, J.Kamiński, J.Mizera, K.J.Kurzydłowski

Experimental and ab-initio study of the Zr- and Cr-enriched aluminide layer produced on an IN 713C Inconel substrate by CVD; investigations of the layer morphology, structural stability, mechanical properties, and corrosion resistance

Intermetallics Vol. 74 (2016) 15-24

R.Sitek, J.Kaminski, J.Mizera

Corrosion Resistance of the Inconel 740H Nickel Alloy after Pulse Plasma Nitriding at a Frequency of 10 kHz

ACTA PHYSICA POLONICA A 129 (2016) 584-587

R.Lukauskaite, A.V.Valiulis, O.Cernasejus, J.Skamat, J.A.Rebis

Preparing Al-Mg Substrate for Thermal Spraying: Evaluation of Surface State After Different Pretreatments

2016

R.Lukauskaite, A.Valiulis, O.Cernasejus, J.Skamat, J.Rębi¶

Preparing Al-Mg Substrate for Thermal Spraying: Evaluation of Surface State After Different Pretreatments

JMEPEG ASM International DOI: 10.1007/s11665-016-2153-x 1059-9495/$19.0

R.Sitek, T.Bolek, R.Dobosz, T.Plocinski, J.Mizera

Microstructure and oxidation resistance of aluminide layer produced on Inconel 100 nickel alloy by CVD method

Surface & Coatings Technology 304 (2016) 584–591

M.Y.Lavrentiev, J.Wróbel, D.Nguyen-Manh, S.L.Dudarev, M.G.Ganchenkova

Document Magnetic cluster expansion model for random and ordered magnetic face-centered cubic Fe-Ni-Cr alloys

Journal of Applied Physics 120, 043902 (2016)

T.Wandowski, P.Kudela, P.Malinowski, Ł.Sarniak, R.Karczewski, W.Ostachowicz

Damage detection in composite materials

EWSHM 2016, Bilbao, Spain, 2016

A.Chmielewski, R.Gumiński, S.Gontarz, J.M±czak, Ł.Szabłowski, M.Wołowicz, Ł.Sarniak

Progress in energy science: Proposition of hybrid cogeneration system

15th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovsky Mikulas, 2016

M.Szwed, M.Gloc, Ł.Sarniak

Monitorowanie degradacji wodorowej stali in situ podczas wodorowania katodowego poprzez badania ultradĽwiękowe z wykorzystaniem głowicy Phased Array o macierzowym układzie przetworników

45 KKBN, Kołobrzeg, 2016

M.S.Enayati, T.Behzad, P.Sajkiewicz, R.Bagheri, L.Ghasemi-Mobarakeh, S.Ku¶nieruk, J.Rogowska-Tylman, Z.Pahlevanneshan, E.Choińska, W.¦więszkowski

Fabrication and characterization of electrospun bionanocomposites of poly (vinyl alcohol)/ nanohydroxyapatite/ cellulose nanofibers

Int J Polym Mater Polym Biomat. 2016

J.Dulnik, P.Denis, P.Sajkiewicz, D.Kołbuk, E.Choińska

Biodegradation of bicomponent PCL/gelatin and PCL/collagen nanofibers electrospun from alternative solvent system

Polym Degrada Stabil, 2016; 130:10-21

 1  2  3  4  5  » 

© Materials Design Division

home :: news :: research :: industry :: education :: search :: contact :: site map