MATERIALS DESIGN DIVISION
polishHome
news research industry education search contact site map 

Our Publications

Search: in sort by

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » 

K.Topolski, P.Wieciński, H.Garbacz, W.Pachla, K.J.Kurzydłowski

Mechanical Properties of Nanocrystalline Titanium Fabricated by Hydrostatic Extrusion

Archives of Metallurgy and Materials, 57 (2012) 863 - 867

M.Sozańska, H.Garbacz

Positive hydrogen effect in structure surface layers on Ti alloy

Solid State Phenomena, 186 (2012) 263-266

J.Dworecka, K.Rożniatowski

Badanie korelacji wyników oceny zawartości austenitu szczątkowego uzyskanych rożnymi metodami (The study of correlation between the content of retained austenite obtained by different methods)

Materiały XL Szkoły Inżynierii Materiałowej Kraków 24-27.09.2012 (2012), 55-58

M.Szwed, M.Gloc, M.Wielgat, L.Sarniak, K.Lublinska, A.Zagorski, K.J.Kurzydlowski,

Evaluation of hydrogen degradation of steel plates by in situ ultrasonic testing with 2D Phased Array matrix probe

5th Asian Thermal Spray Conference, Tsukuba, Japan, 2012

T.Rzychoń, B.Adamczyk-Cieślak, A.Kiełbus, J.Mizera

The influence of hot-chamber die casting parameters on the microstructure and mechanical properties of magnesium aluminum alloys containing alkaline elements

Material Wissenschaft und Werkstofftechnik, vol. 43, No. 5 (2012), pp. 421-427.

M.Szwed, M.Gloc, M.Wielgat, Ł.Sarniak, K.Lublińska, A.Zagórski, K.J.Kurzydłowski

Evaluation of hydrogen degradation of steel plates by in situ ultrasonic testing with 2D Phased Array matrix probe

5th Asian Thermal Spray Conference, Tsukuba, Japan, 2012

E.Choińska, R.Załęczny, M.Pawelec, H.Połowniak-Pracka, W.Święszkowki, K.J.Kurzydłowski

Polycaprolactone and polycaprolactone/tricalcium phosphate scaffolds with the bactericidal properties

J Tissue Eng Regen Med, 2012; 6 Suppl 1:323

B.Adamczyk-Cieślak, J.Mizera, K.J.Kurzydłowski

Microstructures in the 6060 aluminium alloy after various severe plastic deformation treatments

Materials Characterization, vol. 62, (2011), pp. 327-332

A.Roguska, A.Kudelski, M.Pisarek, M.Opara, M.Janik-Czachor

Raman investigations of SERS activity of Ag nanoclusters on a TiO2-nanotubes/Ti substrate

Vibrational Spectroscopy 55 (2011) 38-43

D.Nguyen-Manh, M.Muzyk, K.J.Kurzydłowski, N.L.Baluc, M.Rieth, S.L.Dudarev

First-principles modeling of tungsten-based alloys for fusion power plant applications

Key Engineering Materials 465 (2011) 15

A.Roguska, M.Pisarek, M.Andrzejczuk, M.Dolata, M.Lewandowska, M.Janik-Czachor

Characterization of a calcium phosphate - TiO2 nanotube composite layer for biomedical applications

Materials Science and Engineering C 31 (2011) 906–914

M.Polański, J.Bystrzycki, R.A.Varin, T.Płociński, M.Pisarek

The effect of chromium (III) oxide (Cr2O3) nanopowder on the microstructure and cyclic hydrogen storage behavior on magnesium hydride (MgH2)

Journal of Alloys and Compounds, 509 (2011) 2386-2391

M.Polanski, J.Bystrzycki, R.A.Varin, T.Płociński

Rapid hydrogenation at 30 °C of magnesium (Mg) and iron (Fe) nanocomposite obtained through a decomposition of Mg2FeH6 precursor

International Journal of Hydrogen Energy Volume 36, Issue 1, January 2011, Pages 1059-1065 11th International Conference: \

R.Sobierajski, S.Bruijn, A.R.Khorsand, E.Louis, R.W.E.vandeKruijs, T.Burian, J.Chalupsky, J.Cihelka, A.Gleeson, J.Grzonka, E.M.Gullikson, V.Hajkova, S.Hau-Riege, L.Juha, M.Jurek, D.Klinger, J.Krzywinski, R.London, J.B.Pelka, T.Płociński, M.Rasiński, K.Tiedtke, S.Toleikis, L.Vysin, H.Wabnitz, F.Bijkerk

Damage mechanisms of MoN/SiN multilayer optics for next-generation pulsed XUV light sources

OPTICS EXPRESS 193, Vol. 19, No. 1, 3 January (2011)

A.Roguska, S.Hiromoto, A.Yamamoto, M.J.Woźniak, M.Pisarek, M.Lewandowska

Collagen immobilization on 316L stainless steel surface with cathodic deposition of calcium phosphate

Applied Surface Science, 257 (2011) 5037-5045

M.Muzyk, Z.Pakieła, K.J.Kurzydłowski

Ab initio calculations of the generalized stacking fault energy in aluminium alloys

Scripta Materialia 64 (2011) 916-918

M.Płocińska, T.Płociński, J.Szawłowski, K.J.Kurzydłowski

Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w analizie mikrostruktury powłok cynkowych

Ochrona przed korozją, 2 (2011)

M.Muzyk, D.Nguyen-Manh, K.J.Kurzydłowski, N.L.Baluc, S.L.Dudarev

Modeling W-V and W-Ta Alloys for Fusion Applications: Phase Stability, Short-Range Order and Point Defect Properties

MRS Proceedings 1298 (2011) mrsf10-1298-q06-05

M.Muzyk, K.J.Kurzydłowski

Density Functional Theory Calculations of Properties of the Grain Boundaries in Aluminum

MRS Proceedings 1297 (2011) mrsf10-1297-p10-31

B.Adamczyk-Cieślak, J.Mizera, K.J.Kurzydłowski

Microstructures in the 6060 aluminium alloy after various severe plastic deformation treatments

MATERIALS CHARACTERIZATION 62 (2011) 327 – 332

M.Pisarek, A.Roguska, M.Andrzejczuk

Charakterystyka nanoporowatych warstw na Ti jako perspektywicznych podłoży dla zastosowań biomedycznych

Inżynieria Materiałowa Nr 2 (180) (2011) 71-76

T.Lusa, J.Płowiec, K.Lublińska, K.J.Kurzydłowski

Classification of Acoustic Emission Signals Generated by Corrosion Processes of Storage Tank Floor

EDEMET 2011

M.Pisarek, A.Roguska, M.Andrzejczuk, L.Marcon, S.Szunerits, M.Lewandowska, M.Janik-Czachor

Effect of two-step functionalization of Ti by chemical processes on protein adsorption

Applied Surface Science, 257 (2011) 8196-8204

A.Roguska, A.Kudelski, M.Pisarek, M.Opara, M.Janik-Czachor

Surface-enhanced Raman scattering (SERS) activity of Ag, Au and Cu nanoclusters on TiO2-nanotubes/Ti substrate

Applied Surface Science, 257 (2011) 8182-8189

K.Wawer, M.Lewandowska, K.J.Kurzydłowski

Improvement of mechanical properties of 7475 aluminium alloy by the combination of SPD processing and annealing

Materials Science Forum Vol. 690 (2011), pp 311-314

B.Adamczyk-Cieślak, J.Zdunek, J.Mizera

Analiza zmian pierwotnych cząstek drugiej fazy w przemysłowych stopach 6060 oraz 7475 pod wpływem dużego odkształcenia plastycznego

Rudy i Metale Nieżelazne 6 (2011) 333-337

M.Muzyk, D.Nguyen-Manh, K.J.Kurzydłowski, N.L.Baluc, S.L.Dudarev

Phase stability, point defects, and elastic properties of W-V and W-Ta alloys

Physical Review B 84 (2011) 104115

P.Śpiewak, J.Vanhellemont, K.J.Kurzydłowski

Improved calculation of vacancy properties in Ge using the Heyd-Scuseria-Ernzerhof range-separated hybrid functional

Journal of Applied Physics 110 (2011) 063534

J.Wróbel, L.G.Hector, Jr., W.Wolf, K.J.Kurzydłowski

Thermodynamic and elastic properties of the phases appearing in the lightweight La-Mg alloys

Materials Science Forum 690 (2011) 15

AcousticemissionstudiesofthePortevinLeChateliereffectinanAl–Mg–Mn(5182)alloy

J. Zdunek, J. Płowiec, L. Spychalski, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski

Inżynieria Materiałowa 2011

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » 

© Materials Design Division

home :: news :: research :: industry :: education :: search :: contact :: site map