MATERIALS DESIGN DIVISION
polishHome
news research industry education search contact site map 

:: Research ::

:: Research Projects
:: Research Groups
:: Collaboration
:: Equipment
:: Our Attainments
- Our Publications
- Finished Projects
- Software
:: Research Techniques
:: Links

:: News ::

E-MRS 2017 Fall Meeting...  »

XVI International Conference on Electron Microscopy...  »

:: Conferences
:: Publications

:: Login ::

Login:

Password:

Our Publications

Search: in sort by

 1  2  3  4  5  » 

T.Bolek, R.Sitek, J.Sienkiewicz, R.Dobosz, J.Mizera, A.Kobayashi, K.J.Kurzydlowski

Simulation of the influence of the interface roughness on the residual stresses induced in (ZrO2+Y2O3)+NiAl-type composite coatings deposited on Inconel 713C

Vacuum 136 (2017) 221-228

A.Dobkowska, R.Sitek, K.Zaba, J.Mizera

The role of thermal imaging camera in the identification of defects of multilayer ceramic molds

Plasma Apllication and Hybrid Functionally Materials 26 (2017) 79-80

R.Sitek, M.K.Koralnik, J.Mizera

Thermo-visual camera used for the evaluation of the drying time in the production of casting dies

Plasma Apllication and Hybrid Functionally Materials 26 (2017) 45-46

M.K.Koralnik, P.Wiśniewski, D.Moszczyńska, R.Sitek, J.Mizera

Ocena czasu suszenia pierwszej warstwy ceramicznej formy odlewniczej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Szkło i Ceramika 1 (2017) 6-10

B.Wysocki, P.Maj, R.Sitek, J.Buhagiar, KJ.Kurzydłowski, W.Święszkowski

Laser and Electron Beam Additive Manufacturing Methods of Fabricating Titanium Bone Implants

Appl. Sci. 2017, 7, 657

J.Rebis, J.Frydrych, J.Skibinski, K.Rozniatowski

Cheap nano-clay additive as a lubricating enhancer

Journal of Power Technologies; Vol 97, No 2 (2017), p: 103--109

J.SKIBINSKI, J.REBIS, L.KACZMAREK, T.WEJRZANOWSKI, T.PLOCINSKI, K.ROZNIATOWSKI

Phase imaging quality improvement by modification of AFM probes’ cantilever

16 August 2017

K.Czelej, K.Cwieka, T.Wejrzanowski, P.Spiewak, K.J.Kurzydlowski

Decomposition of activated CO2 species on Ni(110): Role of surface diffusion in the reaction mechanism

Catalysis Communications, DOI:10.1016/j.catcom.2015.10.034

M.J.Kruszewski, R.Zybała, Ł.Ciupiński, M.Chmielewski, B.Adamczyk-Cieślak, A.Michalski, M.Rajska, K.J.Kurzydłowski,

Microstructure and Thermoelectric Properties of Bulk Cobalt Antimonide (CoSb3) Skutterudites Obtained by Pulse Plasma Sintering

Journal of Electronic Materials Volume 45, Issue 3(2016) pp 1369-1376

E.Ciecierska, M.Jurczyk-Kowalska, P.Bazarnik, M.Gloc, M.Kulesza, M.Kowalski, S.Krauze, M.Lewandowska

Flammability, mechanical properties and structure of rigid polyurethane foams with different types of carbon reinforcing materials

Composite Structures, 140, 67-76

KamilCzelej, KarolCwieka, KrzysztofJanKurzydlowski

CO2 stability on the Ni low-index surfaces: van der Waals corrected DFT analysis

2016

R.Sitek, P.Kwaśniak, M.Sopicka-Lizer, J.Borysiuk, J.Kamiński, J.Mizera, K.J.Kurzydłowski

Experimental and ab-initio study of the Zr- and Cr-enriched aluminide layer produced on an IN 713C Inconel substrate by CVD; investigations of the layer morphology, structural stability, mechanical properties, and corrosion resistance

Intermetallics Vol. 74 (2016) 15-24

R.Sitek, J.Kaminski, J.Mizera

Corrosion Resistance of the Inconel 740H Nickel Alloy after Pulse Plasma Nitriding at a Frequency of 10 kHz

ACTA PHYSICA POLONICA A 129 (2016) 584-587

R.Lukauskaite, A.V.Valiulis, O.Cernasejus, J.Skamat, J.A.Rebis

Preparing Al-Mg Substrate for Thermal Spraying: Evaluation of Surface State After Different Pretreatments

2016

R.Lukauskaite, A.Valiulis, O.Cernasejus, J.Skamat, J.Rębiś

Preparing Al-Mg Substrate for Thermal Spraying: Evaluation of Surface State After Different Pretreatments

JMEPEG ASM International DOI: 10.1007/s11665-016-2153-x 1059-9495/$19.0

R.Sitek, T.Bolek, R.Dobosz, T.Plocinski, J.Mizera

Microstructure and oxidation resistance of aluminide layer produced on Inconel 100 nickel alloy by CVD method

Surface & Coatings Technology 304 (2016) 584–591

M.Y.Lavrentiev, J.Wróbel, D.Nguyen-Manh, S.L.Dudarev, M.G.Ganchenkova

Document Magnetic cluster expansion model for random and ordered magnetic face-centered cubic Fe-Ni-Cr alloys

Journal of Applied Physics 120, 043902 (2016)

T.Wandowski, P.Kudela, P.Malinowski, Ł.Sarniak, R.Karczewski, W.Ostachowicz

Damage detection in composite materials

EWSHM 2016, Bilbao, Spain, 2016

A.Chmielewski, R.Gumiński, S.Gontarz, J.Mączak, Ł.Szabłowski, M.Wołowicz, Ł.Sarniak

Progress in energy science: Proposition of hybrid cogeneration system

15th International Technical Systems Degradation Conference, Liptovsky Mikulas, 2016

M.Szwed, M.Gloc, Ł.Sarniak

Monitorowanie degradacji wodorowej stali in situ podczas wodorowania katodowego poprzez badania ultradźwiękowe z wykorzystaniem głowicy Phased Array o macierzowym układzie przetworników

45 KKBN, Kołobrzeg, 2016

M.S.Enayati, T.Behzad, P.Sajkiewicz, R.Bagheri, L.Ghasemi-Mobarakeh, S.Kuśnieruk, J.Rogowska-Tylman, Z.Pahlevanneshan, E.Choińska, W.Święszkowski

Fabrication and characterization of electrospun bionanocomposites of poly (vinyl alcohol)/ nanohydroxyapatite/ cellulose nanofibers

Int J Polym Mater Polym Biomat. 2016

J.Dulnik, P.Denis, P.Sajkiewicz, D.Kołbuk, E.Choińska

Biodegradation of bicomponent PCL/gelatin and PCL/collagen nanofibers electrospun from alternative solvent system

Polym Degrada Stabil, 2016; 130:10-21

O.Urbanek, F.Pierini, E.Choińska, P.Sajkiewicz, M.Bil, W.Święszkowski

Effect of hydroxyapatite nanoparticles addition on structure properties of poly(L-lactide-co-glycolide) after gamma sterilization

Polym Composite. 2016, 24028

Ż.Górecka, J.Teichmann, M.Nitschke, A.Chlanda, E.Choińska, C.Werner, W.Święszkowski

Biodegradable fiducial markers for X-ray imaging – Soft tissue integration and biocompatibility

J Mater Chem B, 2016; 4:5700-5712

E.Choińska, T.Muroya, W.Święszkowski, T.Aoyagi

Influence of macromolecular structure of novel 2- and 4-armed polylactides on their physicochemical properties and in vitro degradation process

J Polym Res. 2016; 23:132

R.Sitek, J.Kaminski, M.Spychalski, H.Garbacz, W.Pachla, K.J.Kurzydlowski

Hydrostatic Extrusion and Nano-Hardness of Nanocrystalline Grade 2 Titanium

Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Volume 15, Number 7, July 2015, pp. 4992-4998(7)

T.Onyszczuk, M.Zwolińska, M.Mazurkiewicz, J.Marczak, A.Sarzyński, H.Garbacz

Corrosion Resistance Of Copper Sheet After Laser Treatment

Solid State Phenomena, 227 (2015), 167-170

J.Kacprzyńska-Gołacka, K.Rydzewska, A.Mazurkiewicz, J.Kusiński, H.Garbacz, P.Wieciński, J.Smolik

The influence of thickness of particular layers in the AlCrTiV multilayer coating for properties of the composite “nitride layer + AlCrTiN

Solid State Phenomena, 223 (2015) pp 127-136

J.Pura, P.Kwaśniak, P.Wieciński, H.Garbacz, J.Zdunek, Z.Laskowski, M.Gierej

Investigation of the degradation mechanism of platinum-rhodium catalytic wires during oxidation of ammonia process

Solid State Phenomena Vol. 227 (2015) 229-232

P.Kwaśniak, J.Pura, M.Zwolińska, P.Wieciński, L.Olszewski, J.Marczak, H.Garbacz, K.J.Kurzydłowski

Laser and chemical surface modifications of Titanium grade 2 for medical application

Applied Surface Science, DOI:10.1016/j.apsusc.2014.11.178

 1  2  3  4  5  » 

© Materials Design Division

home :: news :: research :: industry :: education :: search :: contact :: site map