MATERIALS DESIGN DIVISION

polishHome
news research industry education search contact site map 

:: News ::

:: Conferences
:: Publications

:: Login ::

Login:

Password:

Our Publications

Search: in sort by

 1  2  3 

J.J.Bucki, T.Wejrzanowski, K.Rożniatowski

Quantitative Microstructure Description of Functionaly Graded Materials

Proc.of Stereology and Image Analisys in Materials Science, STERMAT 2000, 95-100, Sept.2000 Cracow, Poland

G.Liu, K.J.Kurzydłowski, K.Rożniatowski, B.Xu

Study of the surface morphology and microhardness of regular arc and high velocity arc spraying FeCrNi coating on 0.45% C carbon steel substrates

Materials Protection, vol.32, No.10-B, (1999), 117-120

K.J.Kurzydłowski, J.J.Bucki, K.Rożniatowski

Quantitative Description of the Microstructure of Ceramic Materials

Bulletin of the Polish Academy of the Sciences, vol.47, No.4, (1999), 353-364

K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski

Nowoczesne metody oceny gęstości cząstek

Wiadomości Stereologiczne, grudzień 1999, 11-26

K.Rożniatowski, J.J.Bucki

Zaawansowane metody badań struktury kompozytów ceramicznych na bazie Si3N4

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 10, 71-77, (1999)

K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski

On surface contribution to plasticity of metals

Inżynieria Materiałowa, 4 (105), 1998

J.J.Bucki, K.Rożniatowski

Badania mikrostruktury zoptymalizowanych warstw i spieków z azotku krzemu

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 8, 125-130, (1998)

K.Rożniatowski, G.Górny

Analiza rozłożenia drugiej fazy na przekroju Materiału z wykorzystaniem funkcji kowariancji

Wiadomości Stereologiczne, grudzień 1998, 38-43

K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski

Modern methods for estimation of particle density

Acta Stereologica, vol.17, nr 2, (1998), 215-224

T.Kulesza, K.Rożniatowskiiinni

Wytwarzanie i badanie proszku azotku krzemu, stosowane techniki spiekania oraz możliwości zastosowania tworzywa azotkowego w przemyśle

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 6, 135-145, (1997)

K.Rożniatowskiiinni

Badanie przydatności Powłok natryskiwanych plazmowo z azotku krzemu uzyskanego z przeprowadzonej syntezy

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 6, (1997)

K.Sikorski, A.A.Abduluyahed, K.Rożniatowski

Studies of oxidation process on the surface of an austenitic stainless steel

Proceedings Int.Conf.on the Quantitative Description of Materials Microstructure, Warsaw, 16-19.04.1997, 489-494

A.Garbacz, K.Rożniatowski, L.Czarnecki

Fracture surface characteristics of polymer concrete using vertical sections method

Proceedings Int.Conf.on the Quantitative Description of Materials Microstructure, Warsaw, 16-19.04.1997, 261-268

K.Sikorski, A.A.Abduluyahed, K.Rożniatowski

Studies of oxidation process on the surface of an austenitic stainless steel

Proc.Int.Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure QMAT (pod red. L.Wojnara, K.Rożniatowskiego, K.J.Kurzydłowskiego), Warsaw 16-19 April 1997, Jagiellonian University, Kraków 1997, p.489-494

K.Sikorski

Quantitative characterization of multiphase materials by EPMA.Possibilities and limitations

Proc.Int.Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure QMAT (pod red. L.Wojnara, K.Rożniatowskiego, K.J.Kurzydłowskiego), Warsaw 16-19 April 1997, Jagiellonian University, Kraków 1997, p.49-60

K.Rożniatowski, J.Mızera, J.J.Bucki

Quantitative Description of Deformation and Annealing Effect on the Geometrical Features of a-Phase in TA6V Titanium Alloy

Proceedings of International Conference on the Quantitative Description of Materials Microstructure Q-MAT\'97, Warsaw, April 1997, 473-479

T.Kulesza, S.Podsiadło, M.Szafran, J.J.Bucki, K.Rożniatowski, P.Marchlewski

Production Route and the Study of the Silicon Nitride Powder, Used Techniques of the Sintering Process and Possibilities of the Silicon Nitride Use in Industry (in polish)

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 6, 135-145, (1997)

K.J.Kurzydłowski, K.Rożniatowski, B.Ralph

Methods for quantifying the microstructure of ceramic matrix composites

British Ceramic Transactions, 1996, vol.95, no.6, 1-4

K.Rożniatowski, A.Michalski, K.J.Kurzydłowski

Quantitative description of growth kinetics and morphology of TiN thin films produced by a physical vapour deposition method

Journal of Materials Science Letters, 15, (1996), 317-319

K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski, B.Ralph

Quantitative Characterisation of Thin Film Structures

Surface Engineering, 1996, vol.12, No.2, 142-146

A.A.Abduluyahed, K.Sikorski, K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski

Surface/environmental effect on the properties of 316 stainless steel at the temperature range of serrated yielding

Materiały konferencyjne 17th Riso International Symposium on Materials Science(pod red. F. W. Poulsena, N. Bonacosa, S. Linderotha, M. Mogensena B. Zachau-Christiansena), 2-6 September 1996, pp. 155-160

K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski, T.Wierzchoń

Cechy geometryczne i właściwości warstw Ti(OCN)

Inżynieria Materiałowa, 6/96

K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski

Badania wpływu mikrogeometrii warstw otrzymywanych metodami CVD i PVD na odporność na zużycie

Problemy Eksploatacji, 4/96 (23), 289-298

K.J.Kurzydłowski, J.J.Bucki, A.Olszyna, K.Sikorski, K.Rożniatowski

Metody charakteryzowania mikrostruktury tworzyw ceramicznych Si3N4

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, 1, 83-89, (1995)

K.J.Kurzydłowski, K.Rożniatowski, B.Ralph

Quantitative characterization of thin films structures

Proceedings of International Conference on Surface Science and Engineering, May 15-19, 1995 Beijing, China, ed.Zhu Rizhang

A.A.Abduluyahed, K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski

The effect of test environment on tensile properties of 316L austenitic stainless steel.Part I: Serrated Flow Characteristics

Scripta Metallurgica et Materialia, vol.33, No.9, (1995), 1489-1492

J.J.Bucki, K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski

Metody charakteryzowania mikrostruktury tworzyw ceramicznych Si3N4-część II: Analiza cech geometrycznych mikrostruktury ziarnistej spieków

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, z.3, 97-105, (1995)

K.Rożniatowski, K.J.Kurzydłowski, T.Wierzchoń

Geometryczny opis cech mikrostrukturalnych warstwy powierzchniowej

Inżynieria Materiałowa 5(82) 1994

K.J.Kurzydłowski, T.Wierzchoń, J.J.Bucki, K.Rożniatowski

Quantitative Characterization of Thin Films Structures

Proc. 4th Int. Symp. TATF'94 and 11th Conf. HVITF'94, Dresden, Germany, March 94, 419-422, (1994)

J.Fila, K.Rożniatowski

Ilościowe badania korozji międzykrystalicznej w uczulonej spawaniem stali austenitycznej wysokowytrzymaćej-0H21AN16G5M4Nb

Materiały konferencyjne VIII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej SIMPMAR'93 Gdynia 1993

 1  2  3 

© Materials Design Division

home :: news :: research :: industry :: education :: search :: contact :: site map